17/12/2007

Nollaig Chridheil!!


Nollaig Chridheil a h-uile duine!

Seo agaibh na fàclan airson Leanabh an Àigh... an eagal's nach eil cuimhne agabh orra!

Leanabh An Àigh Le Màiri Dhòmhnallach à Bun Easain

Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;

Thàinig do'n fhàsach, dh'fhuiling 'n ar n-àite

Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!


Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn

An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fasaidh iad anfhann,

An àilleachd 's an dealbh a' searg san ùir.

Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh

Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;

'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;

'S e 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà

Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Tha sinn an dòchas gum bidh Nollaig Chridheil agaibh uileag agus gum bidh Bodach Na Nollaig math dhuibh cuideachd!

Le gach deagh dhùrachd,

Sgleog

4 comments:

Anonymous said...

Ні there to all, іt's in fact a pleasant for me to pay a visit this web site, it contains useful Information.

My weblog Bucket trucks used
Have a look at my website ... bucket trucks for sale

Anonymous said...

Do you have а spam issue on this site; Ι also аm а blogger, and I ωas curious about уour situation; we havе
developed some nice ρractices and ωe arе looking to swaρ strаtegiеs with other folkѕ, pleaѕe ѕhoot me an email if interested.


Alѕo ѵisit my homepagе;
Bucket Truck
my web page - aerialbuckettrucksales.com

Anonymous said...

Dο you mind if I quote a сouрle of уοur articleѕ
as long as I ρгoνidе creԁit
and sources back to yоur webpage? Мy blog sitе is in thе exасt samе area of іnterеst aѕ yοurѕ anԁ mу usегs would truly benefit
fгоm sоme of the іnformation уou present here.

Рlease let me knοw if this οk wіth you.
Thanks!

mу pagе :: oklahoma city roofers

Anonymous said...

Hello, i thіnk that i saw you visited mу web
site thus і came to “retuгn the faѵoг”.
I'm trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Here is my web-site - dallas Tx internet Marketing